Home » Archive

Interviews

Interviews »

18 Oct 2010 | Comments Off on Vakmanschap van een oud gilde |

Interview voor het technisch vakblad Delft Highlights. Een gesprek met Nathan Bliemert over zijn collectief Engineers Inside.


› Lees verder

Interviews »

16 Dec 2009 | No Comment |

Vanaf januari 2009 kunnen basisscholen in groep 3 en 4 de nieuwe toetsen Woordenschat afnemen. De toetsen brengen op gerichte wijze de vorderingen van individuele leerlingen in kaart en geven een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de groep als geheel en van het onderwijs op de school. Voor Cito interviewde ik Astrid Jorna van basisschool de Epemaskoalle over het gebruik van de toetsen in de praktijk.


› Lees verder

Interviews »

16 Aug 2009 | No Comment |

Patricia Schell, zelf vluchteling uit Chili, werkte lange tijd met vluchtelingen en asielzoekers en richtte zich vooral op de psychosociale aspecten van het vluchtelingenwerk. Op dit moment is ze werkzaam op de afdeling ACT-jeugd van het zorgbedrijf Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daar krijgt een moeilijk bereikbare groep zware probleemjongeren hulp middels een nieuwe aanpak. Ik sprak met Patricia over de manier waarop interculturaliteit haar werk en leven bepaalt.


› Lees verder