Home » Interviews, Nieuws

Waarom de Belastingdienst jouw Spotify-playlist wil hebben (Vice NL)

Je zou kunnen denken dat het niet zo goed gaat met privacy. De Piratenpartij, de enige politieke partij die zich onomwonden inzette voor betere privacybescherming, kreeg geen voet aan de grond bij de verkiezingen en haalde geen enkele zetel. Overheden en gemeenten zetten steeds meer in op het gebruik van grote databestanden (big data) om voorspellingen te doen over het gedrag van mensen. En na de aanslag in Londen klinkt wederom de roep om een ‘encryptie-achterdeur’ in te bouwen in populaire apps als WhatsApp, Telegram en Signal.  Het zou betekenen dat berichten die via deze diensten zijn verzonden, ook gelezen kunnen worden door de overheid.

Gaat het slecht met onze privacy? Als er iemand is die dat kan duiden, is het Gerrit-Jan Zwenne. Hij is hoogleraar ‘Recht en de Informatiesamenleving’ aan de Universiteit Leiden, beter gezegd ‘privacyprofessor’, en heeft jarenlang ervaring met privacyzaken. Hij is verrassend nuchter en kijkt niet zozeer naar incidenten, maar meer naar de ontwikkelingen op langere termijn.

En ja natuurlijk, ook hij maakt zich weleens zorgen. Laat hij dat direct illustreren. Zwenne liep ongeveer anderhalf jaar geleden in Utrecht het gebouw van de Belastingdienst binnen. Afdeling Toeslagen. Als ze ergens met grote databestanden werken, is het daar wel. Er is een gigantische machinerie opgebouwd om geld rond te pompen en te controleren of het allemaal wel de juiste bestemming krijgt.

Zwenne zou er een praatje houden over privacy, maar was net wat te vroeg en schoof aan bij een presentatie van een data-analist. Die vertelde vol enthousiasme hoe de belastingmoraal bij burgers kon worden gemeten. Zwenne: ‘Volgens deze data-analist kan dat door bijvoorbeeld naar iemands Spotify-playlist te kijken. Hij zou het volstrekt begrijpelijk vinden als de Belastingdienst voortaan afspeellijsten van muziek zou opvragen.’ Aan de hand van de muziekvoorkeuren kan worden ingeschat in hoeverre iemand geneigd is zijn aangiftebiljet zorgvuldig in te vullen of niet. ‘Dit was geen grap, die man was bloedserieus. Mensen die naar Bach luisteren, zijn brave burgers.’

Lees verder op Vice Motherboard

 

Tags | | | |
By Bonny Kramer | 23 October 2018 | No Comment